BEAL - Beograd aluminijum profili » Zanimljivosti » Drago i poludrago kamenje sadrži aluminijum
Drago i poludrago kamenje sadrži aluminijum

Mnogi minerali koji sadrže aluminijum spadaju u drago ili poludrago kamenje… Korund (Al2O3)je veoma tvrd, bezbojan i prozračan a primese drugih metalnih oksida čine ga različito obojenim. Crveni varijetet je rubin, obojen primesom hroma. Plavi safir je obojen primesama gvožđa i titana. Orijentalni topaz je žut, a orijentalni ametist ljubičast. Orijentalni smaragd je zelen. Pored ovih varijeteta korunda, tu su i drugi minerali koji sadrže aluminijum: akvamarin (Be3Al2Si6O18) – svetloplav do zelen, andaluzit (Al2SiO5) – od bezbojnog preko svetlocrvenog do braon i zelenog, smaragd (Bc3Al2Si4O18) – od zelenog, tirkizno plavog i plavo zelenog, topaz boje meda, ultramarin (Na4Al3Si3S2O13)- od berlinsko do nebesko plavog. Nalazi se i u mineralima koji imaju industrijsku primenu, kao što su: boksit (Al2O3), liskun (K2H4Al6Si6O24), alumosilikat zeolit…